Werkwijze

Aanmelding:

Heeft u een verwijzing voor Oefentherapie Cesar of Mensendieck van uw huisarts of specialist dan kunt u bij ons terecht. U kunt u bij ons telefonisch en via het contactformulier aanmelden.

Ook zonder verwijsbrief kunt u een afspraak maken. Er zal dan voor de intake een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan wordt u alsnog doorverwezen.

Intake:

De eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek, waarbij we ingaan op uw klachten en vragen. Bij de eerste afspraak worden uw persoonsgegevens opgenomen. Wij vragen u om uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee te nemen. Daarna vindt er een intake en onderzoek plaats.

Behandeling:

Na de intake en onderzoek wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld die met u wordt doorgesproken. We vragen van u een actieve deelname. We leren u te begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Wij werken volgens de richtlijnen van de vvocm. De behandelingen vinden plaats op de praktijk of in uw eigen thuis/werksituatie of online via beeldbellen.

Oefentherapie Online, beeldbellen

Voor wie?

Beeldbellen is onder de huidige omstandigheden een goed en verantwoord alternatief in de volgende situaties:

  • Voor patiënten/cliënten die al bezig zijn met een behandeltraject; er is al een behandelplan en de oefentherapeut volgt via beeldbellen de vorderingen van het oefenprogramma en geeft waar nodig bijsturing of nieuwe oefeningen.
  • Voor patiënten/cliënten die voor het eerst komen met een klacht of vraag. De intake kan in eerste instantie via beeldbellen worden gedaan. Op basis hiervan bepaalt de oefentherapeut of de behandeling op afstand kan worden gestart. Zo ja, dan stelt zij een behandelplan op.

Daarnaast zijn er situaties waarin therapie op afstand niet of minder geschikt is. Bijvoorbeeld bij mensen die zich ernstig zorgen maken over hun aandoening of klachten, bij patiënten waar een aanvullend lichamelijk onderzoek noodzakelijk is voordat er een behandeling kan starten en bij mensen die niet zelfstandig oefeningen kunnen uitvoeren. In deze gevallen zullen we in overleg met u kijken welke andere mogelijkheden er zijn.

Hoe werkt het?

Veiligheid en privacy is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt bij beeldbellen. Daarom werken we bij Oefentherapie de Meierij met de veilige en AVG-proof applicatie Clickdoc. Hiervoor heb je een smartphone of tablet nodig of een laptop/desktop met goed werkende camera en microfoon. Daarnaast moet je apparaat verbonden zijn met internet.

Beeldbellen gebeurt alleen op afspraak, net als een gewone behandeling op de praktijk. Je therapeut stuurt je via je mobiele nummer of mail een link voor het deelnemen aan Clickdock. De bedoeling is dat je op de afgesproken dag en tijd klaar zit en beschikbaar bent, want verzekeraars beschouwen een beeldbelsessie als een volwaardige therapiebehandeling. Bent u aanvullend verzekerd voor oefentherapie Cesar, dan wordt ook de beeldbelsessie vergoed. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan betaalt u de kosten van de beeldbelsessie zelf.

 

 

 

 

 

Wil je graag weten hoe we jou kunnen helpen?Afspraak maken »
Copyright 2024 Oefentherapie de Meierij alle rechten voorbehouden.